Bytenes Bechyně spol. s r. o.

Administrativní správa hřbitova

Správu, úklid a údržbu zeleně provádí od 1.1.2018 Služby města Bechyně, p.o.

  • evidenci hrobových míst,
  • smlouvy s nájemci hroboých míst,
  • evidenci plateb za hrobová místa,
  • upomínky na dlužné platby apod.
  • pronájem kaple

 

Pracovník pověřený výše uvedenou správou hřbitova:

Iva Šindelářová =  tel.: 381 213 383, 739 055 222email: hrbitov@bytenes.cz

 

          Hodiny vyhrazené pro jednání s klienty:

   Pondělí - Středa 
8.00 - 11.30
12.30 - 15.30

Mimo výše uvedené hodiny po telefonické dohodě předem. 

 

Provozní doba pohřebiště:

- leden, únor, březen, říjen, listopad a prosinec              08,00 - 17,00 hod.

- duben, květen, září                                                           07,00 - 19,00 hod.

- červen, červenec, srpen                                                   07,00 - 20,00 hod.

 

Pohřebnictvízajišťuje: 

AGA -  POHŘEBNÍ SLUŽBA MICHAL HRNČIARIK
Adresa: nám. T. G. Masaryka 214, 391 65 Bechyně
telefon: 381 213 645, 602 192 852, 385 724 220 
 
 
Upozorňujeme občany, kteří mají zájem o realizaci nových hrobových míst (urnové hroby,
klasické hroby), že je nutné před vlastní výstavbou hrobů uzavřít smlouvu o nájmu hrobo-
ho místa a teprve poté zahájit výstavbu hrobu. Tento postup je v souladu s Řádem veřej-
ho pohřebiště města Bechyně. Před zahájením vlastní výstavby hrobu (klasického, urno-
vého) je třeba tuto skutečnost oznámit osobní návštěvou na adrese
Na Libuši 892, Bechyně u osoby pověřené touto činností a to 
paní Šindelářová - tel.:381 213 383.

 

 

 

Dnes je: 17.03.2018

Svátek slaví: Vlastimil

Aktuality

Nabízíme novou možnost komunikace s naší společností.

Své připomínky, náměty, záležitosti k vyřízení nám nyní můžete sdělit i prostřednictvím e-mailu. Adresy našich pracovníků naleznete v menu Kontakty.

Využít tuto novou službu lze např. k hlášení závad v bytě nebo domě, k oznámení změn osob uživajících byt, ke sdělení námětů pro údržbu města apod.

RYCHLÝ DOTAZ