Bytenes Bechyně spol. s r. o.

Sběrný dvůr

Otevření sběrného dvora v 2018

První otevírací den na SD v roce 2018 bude v pátek 5.1.2018 podle platné otevírací doby.

 

SBĚRNÝ DVŮR

Otevírací doba na SD se od 1.9.2017 změnila následovně:
 

PONDĚLÍ   - 12,00 - 17,00 hod.
STŘEDA    - 12,00 - 17,00 hod.
PÁTEK      - 12,00 - 17,00 hod.
SOBOTA   - 08,00 - 12,00 hod
.

 

Tel.: 603 179 307, 732 784 667,

 

Na sběrném dvoře jsou umístěny automobilové velkokapacitní kontejnery pro jednotlivé komodity tříděného odpadu pod ocelovými přístřešky. V areálu je dále umístěn samostatný uzavřený kontejner – EKO sklad – na nebezpečné látky (monočlánky, zářivky, kyseliny, oleje apod.). Pro uložení polystyrenu a elektrozařízení jsou osazeny stojany na big-bagy. Barevné kovy budou skladovány v uzavřeném kontejneru. Skladový objekt bude sloužit pro uložení mechanismů a strojů (štěpkovač větví, vysokozdvižný vozík, váha adt.), dále bude využíván pro skladování elektrických spotřebičů (lednice, pračky, televizory atd.).

 

 

Vzhledem k novým povinnostem při třídění a ukládání odpadů, lze předpokládat určitou dobu zdržení při vykládce. Nebude již možno vyložit odpad na jednu hromadu, ale bude nutno dodržovat řádné třídění. Žádáme proto o trpělivost při dovozu odpadu. Dále upozorňujeme na nutnost dodržování pořádku v celém prostoru areálu sběrného dvora.

Seznam odpadů, které je možno odkládat na sběrný dvůr:

Katalogové číslo odpadu                                           Název odpadu

                                                  

08 01 11               Odpadní barvy a laky obsahujícíorganická rozpouštědla nebo  

                              jiné nebezpečné látky

                                                                

13 02 05               Nechlorované minerální motorové, převodové  a mazací oleje

                                                                    

15 02 02               Absorční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny

                             a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

 

16 01 03               Pneumatiky

 

16 01 07               Olejové filtry

 

16 01 20               Sklo - autosklo

 

20 01 01               Papír

 

20 01 02               Sklo

 

20 01 08               Biologicky rozložitelný odpad  - tráva

 

20 01 10               Oděvy

 

20 01 25               Olej a tuk

 

20 01 38               Dřevo neuvedené pod číslem  20 01 37

 

20 01 39               Plasty + polystyren

 

20 01 40               Kovy

 

20 03 01               Směsný komunální odpad

 

 

Seznam odpadů, které není možno odkládat na sběrný dvůr:

  • stavební sut´
  • materiály obsahující asfalt (lepenka IPA)
  • materiály obsahující asbest (eternit)

                    

                                       

 

 

Dnes je: 17.03.2018

Svátek slaví: Vlastimil

Aktuality

Nabízíme novou možnost komunikace s naší společností.

Své připomínky, náměty, záležitosti k vyřízení nám nyní můžete sdělit i prostřednictvím e-mailu. Adresy našich pracovníků naleznete v menu Kontakty.

Využít tuto novou službu lze např. k hlášení závad v bytě nebo domě, k oznámení změn osob uživajících byt, ke sdělení námětů pro údržbu města apod.

RYCHLÝ DOTAZ