Bytenes Bechyně spol. s r. o.

Závady v bytě, domě

Závady v bytě, domě

Odstranění závady v bytě může nájemce objednat u společnosti Bytenes Bechyně, spol. s r. o., a to:

V pracovní dobu:

  • osobně u pana Petra Chaloupka, v jeho nepřítomnosti u paní Libuše Tupá nebo Bc. Alena Schánilová
  • či telefonicky na tel. č.: 603 150 510, 381 213 347 (p. CHALOUPEK) nebo na tel. č.: 381 212 480 / 382 (pí. Tupá, Bc. Schánilová)

Mimo pracovní dobu:

Je však potřeba informovat se, zda se jedná o závadu, jejíž odstranění hradí pronajímatel nebo nájemce.


Závady, které hradí pronajímatel:

  1. nájemce oznámí
  2. zástupce pronajímatele - Bytenes Bechyně, spol. s r. o. zajistí odstranění v nejkratším možném termínu, a to buď vlastními silami nebo u dodavatelské firmy (Elexpres, p. Trešl apod.)

Závady, které hradí nájemce:

  1. buď nájemce oznámí zástupci pronajímatele - Bytenes Bechyně, spol. s r. o. a ten zajistí odstranění závady, poskytnutí této služby však Bytenesu nebo dodavatelské firmě hradí přímo nájmce
  2. nebo si nájemce sám sjedná dodavatelskou firmu vlastní, požadujeme však ohlášení této opravy zástupci pronajímatele - p. Chaloupkovi, tel. 603 150 510

 

  • Základní přehled, co hradí nájemce uvádíme v oddíle "Povinnosti nájemce".
  • Upozorňujeme nájemce zejména na povinnost zajistit 1x ročně na svůj náklad pravidelné prohlídky a čištění plynových kotlů (§ 6 nařízení vlády č. 258/1995 Sb).
  • Podrobnější a konkrétní informace podá p. Chaloupek, tel.: 603 150 510.
  • Kontakty na partnerské firmy naleznete v oddíle "Kontakty".

Dnes je: 16.01.2018

Svátek slaví: Ctirad

Aktuality

Nabízíme novou možnost komunikace s naší společností.

Své připomínky, náměty, záležitosti k vyřízení nám nyní můžete sdělit i prostřednictvím e-mailu. Adresy našich pracovníků naleznete v menu Kontakty.

Využít tuto novou službu lze např. k hlášení závad v bytě nebo domě, k oznámení změn osob uživajících byt, ke sdělení námětů pro údržbu města apod.

RYCHLÝ DOTAZ