Bytenes Bechyně spol. s r. o.

Platby nájemného

Platby nájemného

 • Nájemné se hradí vždy za aktuální měsíc, platba musí být poslední den v měsíci již připsána na účet pronajímatele (tzn. např. za ledn 2009 musí být platba připsána do 31. ledna 2009).
 • Spolu s nájemným nájemce platí zálohy na služby spojené s užíváním bytu. Výše záloh je stanovena jako měsíční podíl za byt z předpokládáných celkových ročních nákladů na jednotlivé služby, popř. nájemce si může zálohy stanovené pronajímatelem libovolně navýšit (nelze však platit méně).
 • Skutečné roční náklady jsou pak v rámci vyúčtování služeb porovnány s předepsanými zálohami a s nájemcem je provedeno finanční vyrovnání.
  (Podrobnosti k vyúčtování služeb naleznete v dalších odkazech.)


Nejlepším způsobem platby je SIPO
(= sdružené inkaso plateb obyvatelstva).

Informace o služebě SIPO: http://www.ceskaposta.cz/cz/sluzby/penezni-sluzby/cr/sipo-id259/

Výhody pro nájemce:

 • nemusí sledovat změny nájemného a následně měnit platební příkazy
 • každý měsíc dostane rozpis plateb = podrobnosti o tom, co platí
 • do SIPA si může přidat další platby (elektřinu, pojistné apod.) a hradit jednu (celkovou) sumu = jeden poplatek za provedení platby
 • výběr způsobu platby:
  a) inkasem z účtu (Česká pošta sama inkasuje z účtu nájemce požadovanou a nájemci předem známou částku, kterou rozdělí a rozešle příslušným organizacím)
  b) příkazem z účtu (dříve nebylo možné, nyní již lze, podrobnosti naleznete na druhé straně inkasního lístku)
  c) hotově na České poště

 

Základní údaje pro správnou platbu (neplatí pro SIPO, pouze pro jednorázový příkaz k úhradě):

 • číslo účtu pronajímatele: 030015 - 0701467359 / 0800
 • variabilní symbol

Variabilní symbol obecně tvoří: číslo popisné / číslo bytu / měsíc úhrady nájemného či jiný číselný kód sdělený pronajímatelem, např. čp. 875, č. bytu 15, úhrada za leden - variabilní symbol = 8751501. Variabilní symbol naleznete na dokumentech od nás (např. na upomínce, složence na nedoplatek z vyúčtování služeb apod.)

Uhradíte-li omylem pod špatným variabilním symbolem nebo jej zapomenete uvést, prosíme o upřesnění Vaší platby alespoň telefonicky. Sami nemáme žádnou možnost v takovém případě platbu správně identifikovat.

 

Dnes je: 16.01.2018

Svátek slaví: Ctirad

Aktuality

Nabízíme novou možnost komunikace s naší společností.

Své připomínky, náměty, záležitosti k vyřízení nám nyní můžete sdělit i prostřednictvím e-mailu. Adresy našich pracovníků naleznete v menu Kontakty.

Využít tuto novou službu lze např. k hlášení závad v bytě nebo domě, k oznámení změn osob uživajících byt, ke sdělení námětů pro údržbu města apod.

RYCHLÝ DOTAZ