Bytenes Bechyně spol. s r. o.

Informace

Informace pro zájemce o koupi bytu Na Libuši

Někteří nájemci městských bytů na sídlišti Na Libuši již od majitele bytů – města Bechyně obdrželi nabídku k odkoupení nájemních bytů do osobního vlastnictví. Nájemci bytů ve zbývajících domech obdrží nabídky v nejbližší době. Chtěli bychom touto cestou budoucím vlastníkům bytů a zároveň těm, kdo koupi bytu teprve zvažují, podat základní informace o tom, co je po koupi bytu čeká, jaké jim vlastnictví bytu přináší nová práva a povinnosti. V přiloženém článku (otevřete pod odkazy níže ve formátu .doc nebo .pdf) naleznete popis situací, které prodejem bytů postupně nastanou, stručný přehled prvních právních úkonů, souhrnné informace o Společenství vlastníků jednotek, co to vlastně je a jak funguje.

Informace k uzavření nebo obsahu smlouvy poskytnou zájemcům na městském úřadě JUDr. Anna Hrušková nebo pracovnice majetkového odboru paní Věra Křížová.

Informace k situaci po koupi bytu  poskytne v sídle společnosti Bytenes Bechyně spol. s r. o. paní Libuše Tupá a pan Petr Chaloupek.

Přijít informovat se můžete zcela nezávazně, i pokud o koupi bytu teprve jen uvažujete.

Po vzniku jednotlivých Společenství vlastníků jednotek novým vlastníkům se všemi právními, ekonomickými, technickými záležitostmi pomůžeme a zajistíme správný chod společenství.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace k prodeji bytů Na Libuši.doc Informace pro zájemce o koupi bytu Na Libuši 53.8 Kb
informace k prodeji bytů Na Libuši.pdf Informace pro zájemce o koupi bytu Na Libuši 242.6 Kb

Nájem bytu - nová pravidla od 1.8.2011

Upozorňujeme nájemce městských bytů a zájemce o nájem bytu na změnu pravidel pro pronajímání a výměny bytů. Změnu schválila rada města Bechyně na svém jednání dne 27. června 2011 a nová pravidla platí od 1.8.2011.

Zvláště upozorňujeme nájemce se smlouvou na dobu určitou, že je potřeba, aby se k prodloužení nájmu dostavili nejpozději do 15 dnů od skončení nájmu naposledny sjednaného / prodlouženého. Nájem bytu na další období nelze prodloužit, pokud nájemce v průběhu naposledy sjednaného / prodlouženého období uhradil více jak dvakrát po termínu splatnosti.

V případě, že evidujeme víc než dvě opožděné platby v průběhu naposledy sjednaného / prodlouženého nájmu nebo v případě, že se nájemce k prodloužení nájmu nedostaví do 15 dnů od naposledny sjednaného / prodlouženého nájmu budeme požadovat vrácení bytu pronajímateli. 

Celé znění nových pravidel naleznete v přiloženém souboru.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pravidla-od-1-8-2011.pdf Odkaz na skutečný soubor-- 41.4 Kb

Dluh na nájmu z bytu

Upozorňujeme nájemce bytů na jednu ze základních povinností nájemce, tj. hradit řádně nájemné a zálohy na služby spojené s užíváním bytu.

Nájemci se smlouvou na dobu určitou

  • smlouva může být nájemci prostřednictvím Bytenesu prodloužena na další období za stejných podmínek, jak byl byt nájemci přidělen, pouze v případě, že nájemce během užívání bytu nenaplnil výpovědní důvody dané zákonem.Překročila-li výše dluhu trojnásobek měsíční platby, nelze nájemní smlouvu prodloužit a po nájemci požadujeme, aby byt vrátil do 15 dní od skončení nájmu uplynutím doby.

Nájemci se smlouvou na dobu neurčitou

  • překročí-li výše dluhu trojnásobek měsíční platby může pronajímatel vypovědět nájem bez přivolení soudu.

Změny k 1.1.2016

 

KABELOVÁ TV

  • provozovatelem je společnost Nej TV. Nájemci hradí v měsíčním předpise nájemného a záloh na služby 119 Kč měsíčně, za což přijímají omezenou základní nabídku programů.Jiná zařízení nesmí být  instalována na fasádu a ani střechu bytových domů. 

 

CENY SLUŽEB

Vlhkost a plíseň v bytech

Pod odkazem níže naleznete článek týkající se problematiky výskytu vlhkosti a tvorby plísní v bytových jednotkách. Informace jsou převzaty z odborného výkladu předneseného na konferenci o bytové problematice.

Článek naleznete zde.

Dnes je: 16.01.2018

Svátek slaví: Ctirad

Aktuality

Nabízíme novou možnost komunikace s naší společností.

Své připomínky, náměty, záležitosti k vyřízení nám nyní můžete sdělit i prostřednictvím e-mailu. Adresy našich pracovníků naleznete v menu Kontakty.

Využít tuto novou službu lze např. k hlášení závad v bytě nebo domě, k oznámení změn osob uživajících byt, ke sdělení námětů pro údržbu města apod.

RYCHLÝ DOTAZ