Bytenes Bechyně spol. s r. o.

Činnosti střediska

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ


- je jedním ze středisek společnosti Bytenes Bechyně, spol. s r. o.

 

Činnosti:

 • správa bytů a nebytových prostor v majetku Města Bechyně
 • předání bytu / nebytu nájemci
 • vyhotovení a změny nájemních smluv a ostatní dokumentace
 • příjem závad a zajišťování oprav v bytech a domech - vlastními silami či dodavatelskou firmou
 • evidence plateb nájemného a záloh na služby
 • správa finančních prostředků, financování oprav, rekonstrukcí a investic do bytového fondu
 • vyúčtování služeb
 • evidence a řešení dlužných plateb
 • potvrzování formulářů pro úřady (Městský úřad, Úřad práce - sociální dávky apod.)

 

Zaměstnanci:

Petr Chaloupek - vedoucí

 • řízení harmonogramu oprav bytů, domů
 • zadávání zakázek
 • předávání bytů / nebytů nájemci, přebírání bytů / nebytů zpět od nájemce,kontrola stavu, protokol o převzetí
 • jednání s nájemci
 • udělení souhlasu k výměně bytů, povolení umístění antén, zřízení internetu apod.

Libuše Tupá - administrativa

 • evidence domů, bytů, nájemců
 • stanovení výše nájemného, záloh na služby
 • vyúčtování služeb
 • evidence plateb
 • správa pokladny, účtů
 • úhrady faktur, bankovní převody
 • účetnictví za oblast bytů a nebytových prostor

BC. Schánilová Alena- administrativa

 • evidence a účtování došlých faktur
 • evidence provedených oprav, pořízení nových zařizovacích předmětů
 • agenda dlužníků - upomínky, předání podkladů k soudnímu vymáhání
 • nájemní smlouvy, změny, dodatky

Dnes je: 16.01.2018

Svátek slaví: Ctirad

Aktuality

Nabízíme novou možnost komunikace s naší společností.

Své připomínky, náměty, záležitosti k vyřízení nám nyní můžete sdělit i prostřednictvím e-mailu. Adresy našich pracovníků naleznete v menu Kontakty.

Využít tuto novou službu lze např. k hlášení závad v bytě nebo domě, k oznámení změn osob uživajících byt, ke sdělení námětů pro údržbu města apod.

RYCHLÝ DOTAZ